Rehtorin kevätjuhlapuhe 29.5.2020

Hyvät oppilaat, hyvät opettajat ja koko koulun väki!

Mitä ikinä ajattelimme tulevasta kouluvuodesta syksyllä, kun koulu alkoi, emme ainakaan tätä. Olemme täällä lähes tyhjässä salissa. En onneksi ole yksin, meitä on täällä Mikko, Tuija, Aleksi, Laura, Mimmi-Maija, Hilkka, Kaisu, Pekka, Oskari ja 7F, mutta kovin autiolta täällä näyttää ilman teitä. Olen kuitenkin kiitollinen, että saamme kuitenkin viettää tämän hetken yhdessä.

Olemme kaikki yllättäen joutuneet tilanteeseen, jollaista emme olisi uskoneet kokevamme ja jolle emme voi mitään. Tämä historiallinen kevät on meille kaikille yhteinen kokemus, ja samalla se on jokaiselle oma. Korona, samoin kuin historian tapahtumat yleensä, kohtelee meistä jokaista eri tavalla eri puolella maailmaa, eri puolella Suomea, eri puolella Helsinkiä, eri kodeissa täällä Meilahdessa ja muualla. Olemme monesti tänä keväänä olleet yksin oman kriisimme keskellä. Samalla olemme huomanneet, että tarvitsemme muita ihmisiä, tarvitsemme yhteisöä voidaksemme hyvin ja voidaksemme ylipäänsä elää. Yhteisö rakentuu meistä yksilöistä, ja jokaisella yksilön jäsenellä on vastuu yhteisön hengestä ja siitä, minkälaista yhteisössä on elää

Tänä keväänä olemme saaneet huomata, että salaperäinen Meikun henki on olemassa, se elää ja voi hyvin. Toisen ihmisen ymmärtämiseen ja auttamiseen tarvitaan empatiaa, kykyä asettua toisen nahkoihin ja kykyä kunnioittaa ja arvostaa toista. Toivon, että olette kaikki saaneet tänä keväänä, tai ainakin viimeistään lähiopetukseen palattua, kokemuksen siitä, miten yhteisön henki vaikuttaa meissä kaikissa. Samalla saimme kokea, mitä tarkoittaa lukuvuoden teemamme oppimaan oppiminen ihan käytännössä.

Kevääseen liittyy aina paljon iloa ja toivoa, mutta myös haikeutta ja luopumista. Koulumme valmistavan luokan opettaja Taija Linnankivi ja koulukuraattori Kaisu Kilponen siirtyvät eläkkeelle syksyllä. Kaisu ja Taija, mitä me teemme ilman teitä ja teidän kokemustanne? Lähtönne jättää jälkeensä suuren aukon tiedossa, taidossa ja osaamisessa. Toivotamme teille joka tapauksessa ihania vuosia uudessa vapaassa elämässänne. Kiitos, Taija, ja kiitos, Kaisu, ihan kaikesta!

Hyvät opettajat, ja koko Meikun henkilökunta, tänä keväänä meistä tuli oppilaita. Jouduimme opettelemaan kokonaan uudenlaisen tavan opettaa ja ohjata oppimista. Oppimaan kahdessa päivässä erilaisten alustojen ja järjestelmien käytön ja välillä olemaan työssä lähes kellon ympäri. Samaan aikaan työstämme jäi puuttumaan tärkein: oppilas, reaaliaikainen fyysinen kohtaaminen, oppilaan ilmeet, eleet ja läsnäolo. Kukaan meistä ei ollut kokenut tällaista aikaisemmin aikakaan tässä mitassa. Näytitte myös oppilaillemme, miten tärkeitä ovat sopeutumistaito ja kyky muuntautumiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kiitän teitä kaikesta sydämestäni tämän lukuvuoden työstä.

Hyvät seitsemäsluokkalaiset, toivon, että muistatte ensimmäisestä yläasteen vuodestanne muutakin kuin koronan. Toivon, että muistatte luokkakaverit, opettajat ja koulun hengen. Kun tulitte takaisin etäopetusjaksolta, hämmästyimme, miten paljon olette aikuistuneet. Näytätte jo ihan kasiluokkalaisilta.

Hyvät kahdeksasluokkalaiset, olette pian koulun vanhimpia ja viisaimpia. Teistä nuoremmat oppilaat ottavat esimerkkiä, ja olen varma, että olette siinä asiassa luottamuksen arvoisia.

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, te olette tämän kevään sankareita, jokainen teistä. Olette käyneet peruskoulua yhdeksän vuotta. Se on siis 81 kuukautta, 1710 päivää ja oppitunteina noin 10 260 tuntia. Huomenna saatte kauan odotetun päättötodistuksen, pääsylippunne uuteen elämänvaiheeseen. Jokaisella päättötodistuksella on oma historiansa, ja erityisesti tänä keväänä se on kertomus sinnikkyydestä, sopeutumisesta, työstä, toivosta ja unelmista. Kevään paineet ovat ohi, ja on juhlan aika.

Me luovumme teistä haikeina, mutta hyvin ylpeinä. Ette ehkä itsekään täysin muista sitä ihmistä, joka aloitti Meilahden yläasteella 10.8.2017. Jatkakaa nyt matkaanne pelotta, olkaa rohkeita ja uskaltakaa kokeilla, luottaa itseenne ja siihen, että elämä kantaa. Auttakaa niitä, jotka tukea tarvitsevat, pysykää hyvissä väleissä ihmisten kanssa ja muistakaa samalla pitää huolta itsestänne. Olkaa rehellisiä ja reiluja itseänne ja muita kohtaan. Olkaa lempeitä itsellenne ja muille. Ennen kaikkea huomatkaa maailma ja ihmiset ympärillänne. Ottakaa Meilahden yläasteelta mukaan ystävyys, yhteisöllisyys ja rakkaus. Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, olette ikuisia meikkulaisia!

Lukuvuoden työ on päätöksessä. Kiitän opettajiamme, kiitän oppilashuoltoamme, jota ilman emme pärjäisi päivääkään. Kiitän koulun henkilökuntaa tämän lukuvuoden työstä. Lämmin kiitokseni kodeille ja huoltajille arvokkaasta tuesta. Kiitän yhteistyökumppaneitamme tuesta ja yhteistyöstä. Kaikkein eniten kiitän oppilaitamme – ilman teitä ei olisi meitä, te olette koko koulutyön sielu.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja rentouttavaa loma-aikaa! Voikaa hyvin!

Ulla Rönkä, rehtori