Yrityskylävierailut

Kaikki koulumme 9.-luokkalaiset ovat päässeet lukuvuoden aikana vierailemaan TAT:n Yrityskylään. Yrityskylässä oppilaamme saivat myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Ennen vierailuja oppitunneilla käytiin läpi liiketoimintaan ja yritykseen liittyvää sanastoa, harjoiteltiin tiimityötaitoja, tutustuttiin yritysten vastuullisuuteen sekä opeteltiin tunnistamaan omia vahvuuksia. Yrityskylä on pelillinen ja toiminnallinen oppimisympäristö, jossa oppilaat jakautuvat tiimeihin ja saavat oman vastuualueen oikean yrityksen johtoryhmästä. 

Tuija Heikkilä