Oppilaitosvierailut

Oppilaanohjauksen oppitunneilla 9.-luokkalaiset ovat saaneet vierailijoita pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksista. Koulujen lähettiläät ovat kertoneet 9.-luokkalaisille toiminnastaan, vastailleet oppilaita tulleisiin kysymyksiin sekä innostaneet jokaista hakeutumaan itseään kiinnostavaan jatko-opintopaikkaan. 

Oppilaat ovat myös itse päässeet vierailemaan toisen asteen oppilaitoksissa. Kuvataideluokkalaiset tekivät yhteisen tutustumisretken Torkkelin kuvataidelukioon.

Tuija Heikkilä