Språkbad 2020-2021

Coronavirus har begränsat alla slags aktiviteter under hela skolåret, men Mejlans högstadies språkbadsgrupper har försökt att ha roligt trots det. På hösten gjorde vi olika slags ordkonst som elvingar dvs. dikter med elva ord. Vi hade också en rap-workshop med rapartisten Jesse P. Workshoppen var tyvärr på distans med det var ändå roligt att skriva raptexter om Finland som fyllde 103 år

Luciafesten kunde vi ordna i videoform och den blev nästan lika fin som luciafesten normalt. Vi har firat alla slags roliga och viktiga dagar som t.ex. rocka sockorna-dagen som firar människornas olikhet ger ökad kännedom om downs syndrome.

I maj åkte 9E på lägerskola. Vi kunde inte åka till Stockholm som vi vanligtvis skulle ha gjort, men vi kunde ordna en bussresa till Hangö. Där var vi en dag och gjorde saker som stadsorientering och var på en båtresa.

Året har varit svårt men lyckligtvis har vi gjort flera roliga saker under skolåret. Jag tackar Mejlans högstadie, Mejlans språkbadslårare och speciellt språkbadskoordinatorn Elina Swanström för att dom gjorde allt det här möjligt och gav oss ett bra skolår trots corona.

Sumu Kuokkanen 9E