Meilahden musiikkiluokka on soinut koronatilanteesta huolimatta

Olemme löytäneet uudenlaisia rutiineja jokaisen luokan kanssa, jotta olemme voineet jatkaa toiminnallista musiikin opiskelua koronaturvallisesti. Lukuvuonna 2020-21 musiikkia on Meikun yläasteella opettanut Aleksin lisäksi uusi tuntiopettaja Henna. Tänä vuonna musiikin oppiaineessa on tutustuttu ja hyödynnetty runsaasti digitaalisia oppimisympäristöjä. Tämä on mahdollistanut musiikin luovan tuottamisen mahdollisuuden myös etäopetuksessa. Yli puoli lukuvuotta kestäneen laulukiellon jälkeen olemme vihdoin saaneet laulaa loppulukukaudesta, kun lähdimme ryhmien kanssa ulos pihalle laulamaan ja hyvän sään salliessa myös musisoimaan. Me opet toivomme ainakin, että laulukielto ei jatkuisi tulevana lukuvuotena.

Paljon on sovellettu, kun perinteisiä toimintatapoja ei ole pystytty hyödyntämään koulun arjessa. Suurin ero normaaliin on esitysten ja tapahtumien järjestäminen. Kaikki esitykset ja juhlat on siirretty digitaaliseen muotoon. Tämä on mahdollistanut sen, että monet oppilaat ovat päässeet harjoittelemaan äänitystyöskentelyä ja videotuotantoa. Vallalla oleva tilanne on siis avannut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia musiikin maailmasta, jotka ovat innostaneet ja motivoineet ryhmiä. Erilaiset digitaaliset audio-ohjelmat ja videoeditointiaplikaatiot ovat tulleet porukalle tutuksi. Digitaalisten ohjelmien avulla musiikissa on vuoden aikana luotu esimerkiksi musiikkivideoita, koulun juhlamusiikkia, kuunnelmia, elokuvamusiikkitöitä, rap-beattejä, sävellyksiä, yhteiskunnallisesti kantaaottavia rapteoksia ym.

Kuva on 8. luokkalaisten etäjaksolla tehdystä yhteiskunnallisesti kantaaottavasta rap-teoksesta. Työssä on hyödynnetty valmiita looppeja sekä äänitetty omaa soittoa ja räppäystä kotoa käsin. Työ on tehty hyödyntäen BandLab – digitaalista audio-ohjelmaa.