Kirjasto ja kirjallisuuskasvatus

Koulukirjasto järjestettiin uudelleen lukuvuoden 2022-23 aikana. Kirjastoon on hankittu uusia teoksia tukemaan erityisesti lukupiirimuotoista kirjallisuuskasvatusta. Kirjastossa alkoivat lukuvälitunnit kaksi kertaa viikossa.

Teimme monipuolista kirjallisuuskasvatusta eri luokka-asteilla. Kirjallisuuskeskustelussa fiktiivisten teosten käsittelyyn yhdistettiin mediasta tuttuja ajankohtaisia kysymyksiä. Kirjallisuuden lajityyppeihin tutustuttiin mm. luovan kirjoittamisen ja draaman keinoin. Kokeilimme vertaiskirjavinkkausta 8C-luokan ja 7E-luokan välillä.

7.- ja 8.-luokkalaiset osallistuivat myös Töölön kirjaston mainioihin kirjavinkkauksiin. Kahdeksasluokkalaiset kävivät genrekirjavinkkauksissa kevätlukukauden alkupuolella, ja seitsemäsluokkalaisille vinkattiin huhti- ja toukokuussa tietokirjoja.

Laura Laitinen ja Tanja Linden