Työelämään tutustuminen (TET)

Koulumme 7.-luokkalaiset tutustuvat lukuvuoden aikana työelämään pareittain. Luokan oppilaista muodostetut työparit viettävät muutaman tunnin koulupäivästä tekemällä työharjoittelun koulumme ruokalassa. Heidän työtehtäviinsä kuuluivat astioiden kerääminen ja tiskaaminen sekä ruokapöytien puhtaudesta huolehtiminen. 

Huhtikuussa 8.-luokkalaiset tutustuivat viikon ajan työelämään. Oppilaat etsivät itsenäisesti omat tutustumistyöpaikkansa. He pitävit kokemuksistaan TET-päiväkirjaa tai kirjoittivat TET-raportin. Opot tekivät myös vierailuja työpaikoille.

2. jakson aikana koulumme 9.-luokkalaiset olivat työhön tutustumisjaksolla kaksi viikkoa. He saivat itse päättää, valitsevatko yhden vai kaksi eri työpaikkaa TET-jaksolleen. TET-jaksosta pidetiin päiväkirjaa, jonka pohjalta kirjoitettiin TET-raportti suomen kielen tunneilla.

Tuija Heikkilä