Historiassa tutustuttiin arjen historiaan

Historian suurten tapahtumien rinnalla saattaa helposti unohtua se, minkälaista tavallisten ihmisten elämä oli siinä rinnalla. Kuinka juna muutti ihmisen elämän, minkälaista oli muoti 1950-luvulla? Pohdimme näitä kysymyksiä historiassa tänä vuonna tutustumalla niin sanottuun arjen historiaan.

Seitsemännellä luokalla keskityttiin elämään 1800-luvun Suomessa. Oppilaat saivat tehdä ryhmissä esitelmän yhdestä vuosisadan aiheista. Esitelmiä nähtiin mm. seuraavista aiheista: kaupunkielämää, lasten ja nuorten elämää 1800-luvulla, suuret nälkävuodet, matkustaminen, teollisuus ja työnteko.

Kahdeksannella luokalla aihetta käsiteltiin 1900-luvun näkökulmasta. Kukin ryhmä sai syventyä yhteen Suomen historian vuosikymmeneen 1950-luvulta aina 1990-luvulle saakka. Ryhmätöissä käsiteltiin kattavasti kunkin vuosikymmenen keskeisiä tapahtumia politiikasta populaarikulttuuriin ja keksinnöistä urheiluun, hyvin valikoituja video- ja musiikkinäytteitä unohtamatta.

Tuomo Peltomäki