Tukareille kiitos!

Heti syksyn ensimmäisten kouluviikkojen aikana saimme Meikkuun ison joukon uusia, kasiluokkalaisia tukareita ryhmäyttämään seiskaluokkalaisia ja luomaan kouluun positiivista ilmapiiriä. Heidän lisäkseen neljä ysiluokkalaista konkaria jatkoi tukioppilaina. Haluamme kiittää teitä kaikkia teidän tärkeästä panoksestanne kouluyhteisössämme.

Tanja Linden ja Jaana Pennanen