Suomen kielen tunneilla luettiin erilaisia tekstejä ja tutustuttiin mediaan

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa on vuoden aikana luettu ahkerasti, kirjoitettu vaihtelevia tekstejä ja tutustuttu mediaan. 

Vuonna 2020 kahdeksannen luokan oppilaat Malin Lehtonen ja Minttuliina Karhu osallistuivat Äidinkielen opettajain liiton Nuori Aleksis –kirjaraatiin, jossa kumpikin luki vähintään 15 hiljattain ilmestynyttä nuorten kirjaa. Voittajaksi raati valitsi Marisha Rasi-Koskisen romaanin Auringon pimeä puoli. 

Kevätlukukaudella 2021 kahdeksansilla luokilla tutustuttiin mediaan ja toimittaja Simo Holopainen vieraili virtuaalisesti kertomassa toimittajan työstä. Oppilaat pääsivät myös seuraamaan Dokkino-festivaalin nuorille suunnattuja dokumenttielokuvia ja keskustelemaan niistä. 

Yhdeksäsluokkalaiset yhdistivät projektitöissään kirjoittamista luovasti omiin kiinnostuksenkohteisiinsa. Esimerkiksi kirjallisuuteen perehdyttiin kuvataiteen ja elokuvan keinoin. Piirrokset ovat 9B-luokan Lassi Vuorenojan Tove Janssonin Kesäkirjaa käsittelevästä projektista. 

Laura Laitinen