Luontoseurantaa toukokuun lähiopetusviikoilla

Olimme 7A:n kanssa tekemässä luonnon kevätseurantaa Pikku-Huopalahden puistoalueella, kun törmäsimme Helsingin yliopiston tutkijaryhmään, joka tutki rytikerttusen vaellusta Afrikasta Suomeen . Tutkijaryhmä selvitti meille tilannetta ja yritti löytää vihjeitä, miksi rytikerttuset vaeltavat tänne Suomeen asti. Ne voisivat hyvinkin jäädä muualle Eurooppaan vaellusmatkallaan.

Rytikerttusten pyynti tapahtui verkolla ja rytikerttuset houkuteltiin esiin kilpailevan yksilön äänillä. Rytikerttunen on saanut nimensä ruovikoista, ”rydistä”.