Distansskola

 Distansskolan började så plötsligt att jag inte ens förstod det riktigt i början. Fast jag visste att coronaviruset också hade spridit sig i Finland, kunde jag inte ens tänka mig att det skulle vara så allvarligt att skolorna måste stängas. 

För mig har distansskolan varit ganska jobbit eftersom det har varit svårt att göra läxorna i tid. Jag var med på lektionerna men jag lämnade ganska mycket läxor för kvällarna eller för nästa dag. Plötsligt märkte jag att jag hade väldigt mycket att göra och ibland kände jag mig frustrerad. Jag gjorde ändå alltid mina läxor i tid men ibland i sista minuterna.  

Det som jag tyckte mycket om var att jag kunde sova lite längre på morgnarna och det var roligt att äta frukost i lugn och ro. Jag kunde också motionera och vara mera ute på dagarna. 

Jag tycker att lärarna hade planerat lektionerna fint. Vår huvudsakliga plattform var Google Classroom dit alla uppgifterna laddades. Det var lätt och praktiskt att göra uppgifterna där. I vissa ämnen hade vi meet- eller teams-träffar. Nästan alla prov gjorde vi på Google Forms. 

Jag blev van vid att arbeta på distans och allt fungerade ganska bra. För mig är det ändå mycket lättare att arbeta i klassrummet och jag var jättelycklig att komma tillbaka till skolan. 

Elias Laiho 9E