Meilahden TARMO

Helsingissä aloitettiin tänä lukuvuonna kokeilu työelämäpainotteisesta perusopetuksesta, jota kutsuttiin nimellä TARMO. Siinä oppilas voi tutustua työelämään selvästi enemmän kuin vain normaalien TET-jaksojen ajan, mutta toisin kuin JOPOssa, hänen ei tarvitse vaihtaa toiseen kouluun tai luokkaan. Kokeilussa on mukana kolme koulua, joissa kaikissa kokeillaan vähän eri malleja. 

Meilahden mallissa TARMO-oppilaat olivat joka keskiviikko työharjoittelussa. Muut neljä päivää he opiskelivat normaalisti koulussa.  

Meilahdessa kokeilu aloitettiin tammikuussa. Pilottiryhmässä oli vain neljä oppilasta: kaksi kasiluokkalaista ja kaksi ysiä. Työelämäohjaaja keskusteli aluksi heidän kaikkien kanssaan ja kartoitti, millaiset työpaikat heitä voisivat kiinnostaa. Oppilaat ja ohjaaja kävivät yhdessä työpaikoilla tekemässä sopimukset ja juttelemassa työpäivien sisällöistä. Kolme oppilasta pääsi aloittamaan työpaikoissaan helmikuun alussa. Yhden oli tarkoitus aloittaa maaliskuun puolivälissä – mutta jokainen ehkä muistaa, mitä maaliskuun puolivälissä tapahtui. 

Koronan takia pilotti jäi suunniteltua lyhyemmäksi, mutta keskeytyksestä huolimatta TARMO tuntui kuitenkin aika onnistuneelta. Kaksi oppilaista olivat kaupassa töissä, yksi päiväkodissa. Jokainen tuntui pitävän omista harjoittelupaikoistaan hyvin paljon. Keskiviikon poissaolotkaan eivät haitanneet koulunkäyntiä, sillä opettajat osasivat erinomaisesti ottaa huomioon sen, että oppilas on poissa kerran viikossa.  

TARMOa jatketaan ensi vuonna, tosin nimeksi tulee Vantaan mallin mukaisesti TEPPO. 

Antti Värtö