Kahdeksasluokkalaisten TET-viikot

Huhtikuun alussa kahdeksasluokkalaiset pääsivät tutustumaan työelämään viikon ajaksi. Työharjoitteluun osallistuttiin kahdessa erässä: osa oppilaista oli TET-jaksolla 1.-5.4, osa 8.-12.4. Työharjoitteluraporttien perusteella työelämään tutustuminen oli suurimmalle osalle oppilaista mukava kokemus ja toi hauskaa vaihtelua normaaliin kouluarkeen.